Adiunkt | Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2)

Data ogłoszenia: 
30 cze 2021 - 08:45
Termin zbierania ofert: 
2 sie 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko na stanowisko:

adiunkta  

w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.

Dyscyplina naukowa: fizyka

Opis zadań:

W strukturach Zakładu Fizyki Teoretycznej kandydat będzie prowadził badania w dziedzinie szeroko rozumianej teoretycznej fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych modeli jądrowych do opisu jąder ciężkich.

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy
w zakresie teoretycznej fizyki jądrowej w tym jąder ciężkich i zastosowań modelu powłokowego.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znakomitej wiedzy, udokumentowanej publikacjami z zakresu teoretycznej fizyki jądrowej niskich energii; 
 • bardzo dobrej znajomości zastosowań modeli jądrowych w fizyce teoretycznej niskich energii;
 • bardzo dobrej znajomości metod numerycznych stosowanych
  we współczesnej teoretycznej fizyce jądrowej; 
 • znajomość modelu powłokowego będzie dodatkowym atutem; 
 • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w zdobywaniu grantów naukowych w otwartych konkursach; doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi, potwierdzonego realizacją grantów badawczych w roli kierownika projektu;
 • bardzo dobre znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora;
 • życiorys;
 • wykaz publikacji;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: dr hab. Michał Kowal - kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2),
e-mail: michal.kowal@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2);

albo

 • osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład BP2, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).