Adiunkt | Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2)

Data ogłoszenia: 
18 lis 2021 - 09:30
Termin zbierania ofert: 
17 gru 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

adiunkta

w dziedzinie fizyki Chromodynamiki Kwantowej w Zakładzie Fizyki Teoretycznej (BP2)


Przewidywany okres zatrudnienia: 2 lata począwszy od października 2022 roku. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat z wynagrodzeniem ok. 120 000 zł/rok (brutto) plus budżet na podróże ok. 20 000 zł/rok.

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Opis zadań:

Wybrany kandydat będzie pracował nad projektem „Poszukiwanie precyzji w nieliniowej wysokoenergetycznej Chromodynamice Kwantowej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwych tematów badawczych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr Guillaume Beuf (guillaume.beuf@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • stopień doktora w dziedzinie fizyki teoretycznej wysokich energii lub jądrowej,
  • udokumentowane doświadczenie naukowe w dziedzinie fizyki teoretycznej wysokich energii lub jądrowej (znajomość fizyki saturacji gluonów będzie dodatkowym atutem),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Wymagane dokumenty

  • życiorys (CV)
  • lista publikacji
  • opis zainteresowań badawczych
  • trzy listy polecające przesłane na adres: guillaume.beuf@ncbj.gov.pl
  • skan/kopia dyplomu potwierdzającego tytuł doktora

Miejsce składania ofert:

Kandydaci powinni przesłać swoje zgłoszenie (w języku angielskim) elektronicznie na adres e-mail: guillaume.beuf@ncbj.gov.pl.

Wnioski będą rozpatrywane po tym terminie do czasu obsadzenia stanowiska.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)