Adiunkt | Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych

Data ogłoszenia: 
22 cze 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
15 lip 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych FM2 z siedzibą w Otwocku/Świerku. Osoba zatrudniona dołączy do prężnego zespołu rozwijającego symulacje komputerowe dotyczące szerokiej klasy materiałów, w szczególności materiałów krystalicznych. Zespół wykorzystuje istniejące kody symulacyjne i tworzy własne programy służące analizie danych doświadczalnych.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Od Kandydata na nowe stanowisko oczekuje się:

 • stopień doktora nauk fizycznych 
 • umiejętności programowania w języku C++ i doświadczenia w tworzeniu kodów w tym języku,
 • znajomości systemu Linux, w tym umiejętności posługiwania się narzędziami g++, make, debuggerami itp.
 • znajomości metody Monte Carlo i metod Dynamiki Molekularnej, zwłaszcza programu LAMMPS;
 • umiejętności opracowywania i stosowania metod obliczeniowych w badaniach ciała stałego;

Pożądanymi cechami Kandydata będą:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, pomysłowość,
  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wykazanie się dorobkiem naukowym nie jest konieczne, będzie jednak dodatkowym atutem.

Dokumenty:

 • podanie,
 • kopia dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Miejsce składania ofert:

 • Prof. dr hab. Jacek Jagielski
  jacek.jagielski@ncbj.gov.pl
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, Świerk

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.