Adiunkt | Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

Data ogłoszenia: 
11 Maj 2021 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkta

w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

z siedzibą w Świerku. Poszukujemy osoby ze stopniem naukowym doktora nauk fizycznych lub doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej; wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku adiunkta. Osoba zatrudniona dołączy do zespołu prowadzącego badania nad analizą defektów w materiałach metodą rozpraszania wstecz (RBS i RBS/c), w tym nad rozwojem metod symulacji Monte Carlo. 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Od kandydata oczekuje się: 

 • Doświadczenia w zakresie strukturalnych badań materiałowych metodami wykorzystującymi wiązki jonów. 
 • Znajomości struktury krystalicznej materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów monokrystalicznych. 
 • Doświadczenia w symulacjach komputerowych, w tym w programowaniu w języku C++. 
 • Praktycznego doświadczenia w uzyskiwaniu grantów i zleceń przemysłowych, w tym współpracy w ramach projektów europejskich, 
 • Doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym

Pożądanymi cechami kandydata będą:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, pomysłowość,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami (min. 10), i udziałem w projektach badawczych.
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i seminariów naukowych dla studentów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • praca związana z rozwojem metod badawczych na potrzeby technologii jądrowych
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/

Dokumenty: 

 • podanie
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę
   

Kontakt:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski
jacek.jagielski@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock Świerk, ul. A. Sołtana 7

Sposób i miejsce składania aplikacji:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski
jacek.jagielski@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock Świerk, ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing