Adiunkt | Zakładzie Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ2)

Data ogłoszenia: 
10 gru 2021 - 14:15
Termin zbierania ofert: 
31 gru 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

adiunkta  
w Zakładzie Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ2) 
Departament Aparatury i Technik Jądrowych (DTJ)

Dyscyplina naukowa: fizyka

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

DTJ prowadzi prace naukowo badawcze w zakresie budowy aparatury wykorzystywanej w eksperymentach fizyki jądrowej i rentgenowskiej, w diagnostyce plazmy wysokotemperaturowej w przemyśle, medycynie i innych. Ponadto w departamencie projektuje się i buduje układy elektroniczne dedykowane aparaturze jądrowej; rozwija się techniki detekcyjne i metody analizy danych dla celów poznawczych, w szczególności w obszarze metod eksperymentalnych fizyki atomowej, jądrowej i diagnostyki plazmy. Rozwijane jest również oprogramowanie sterujące i obrazujące, wykorzystywane w przemysłowych urządzeniach pomiarowych. DTJ prowadzi szeroką współpracę krajową i zagraniczną, w tym z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Szwajcarią, USA, Rosją, i Chinami. Możliwość realizacji naukowej znajdują tu pracownicy zainteresowani zastosowaniami rozwiązań fizyki jądrowej zarówno w eksperymentach fizycznych w ramach prowadzonych badań podstawowych, jak i aplikacjach przemysłowych.
Poszukiwany kandydat wzmocni kompetencje Zakładu Elektroniki i Systemów Detekcyjnych w dziedzinie projektowania, budowy, oprogramowania i testowania elektroniki dedykowanej do eksperymentów fizyki jądrowej i astrofizyki. Profil prac realizowanych w zakładzie TJ2 dostępny jest na stronach www: https://www.ncbj.gov.pl/tj2.
 

Opis zadań:

 • Realizacja projektów i zadań statutowych jednostki,
 • Rozwój naukowy; publikacja wyników, podjęcie działań mających jasną perspektywę uzyskania habilitacji,
 • Starania w kierunku pozyskiwania źródeł finansowania w postaci zewnętrznych projektów.

Od kandydatów oczekujemy następujących osiągnięć i umiejętności:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych,
 • Adekwatnie udokumentowany dorobek naukowy,
 • Ze względu na profil działalności zakładu, preferowana specjalizacja z budowy i zastosowań elektroniki w eksperymentach fizycznych i astrofizycznych,
 • Samodzielność w realizacji zaaprobowanego programu badawczego. Oczekujemy twórczego wykorzystania dostępnych zasobów w kierunku budowy własnego zespołu badawczego,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną i bezpośrednią współpracę w międzynarodowym środowisku naukowym,

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość języka polskiego,
 • Znajomość innego języka; francuskiego, niemieckiego, włoskiego, szwedzkiego lub rosyjskiego, zgodnego z krajami ośrodków, z którymi najczęściej prowadzona jest współpraca zagraniczna.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae,
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje formalne,
 • Autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń,
 • Wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę,
 • Opcjonalnie, można dołączyć listy polecające lub dane kontaktowe do osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa), które na życzenie komisji mogą kandydatowi lub kandydatce udzielić stosownych rekomendacji. 

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w przyjaznym i kompetentnym zespole,
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa na czas nieokreślony,
 • Dostęp do infrastruktury badawczej, adekwatnej dla jednostki badawczej z przyznaną kategorią A+

Kontakt:

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NCBJ:
e-mail: DHR@ncbj.gov.pl.

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: DHR@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)