Adiunkt w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Data ogłoszenia: 
5 lut 2019 - 06:30
Termin zbierania ofert: 
26 lut 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Wymagania:

 • posiadanie tytułu doktora nauk fizycznych,
 • doświadczenie w obsłudze detektorów germanowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów i analizie wyników z zakresu spektrometrii promieniowania gamma i elektronów konwersji wewnętrznej ,
 • doświadczenie w projektowaniu i budowie spektrometrów promieniowania beta i elektronów konwersji wewnętrznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz na publikowanie wyników badań w periodykach o zasięgu międzynarodowym.
 • zdobyte doświadczenie powinno być udokumentowane w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, uczestnictwie w projektach badawczych z dziedziny własności optycznych materii.

Dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji, 
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Miejsce składania dokumentów:

Data otwarcia konkursu: 05/02/2019

Termin nadsyłania ofert: 26/02/2019

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.