Adiunkt w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

Data ogłoszenia: 
4 gru 2019 - 17:15
Termin zbierania ofert: 
17 sty 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Teoretycznej z siedzibą w Warszawie. Dyscyplina naukowa: fizyka.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.).

Jeśli konkurs zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, to wybrana osoba zostanie zatrudniona na okres dwóch lat i będzie realizowała zadania w ramach projektu badawczego nr 2018/29/B/ST2/02457 pt. "Modele dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Od kandydata oczekuje się:

  • stopienia naukowego doktora
  • doświadczenia badawczego w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, a w szczególności chromodynamiki kwantowej lub/i teorii strun lub/i  teorii kinetycznej
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

Dokumenty:

  • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora;
  • życiorys;
  • wykaz publikacji;
  • autoreferat naukowy;
  • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę;
  • 3 listy polecające przesłane bezpośrednio przez ich autorów na podany poniżej adres email.

Kontakt:

Miejsce składania dokumentów:

Data otwarcia konkursu:
04/12/2019
Termin nadsyłania ofert:
17/01/2020

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.