Adiunkt w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii

Data ogłoszenia: 
31 paź 2018 - 12:15
Termin zbierania ofert: 
14 gru 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładzie Fizyki Wielkich Energii

na stanowisko: adiunkta

Lokalizacja: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie analizy danych oraz symulacji dla eksperymentu T2K
 • udział w dyżurach w eksperymencie T2K
 • prezentacje wyników na zebraniach grupy, współpracy T2K, konferencjach oraz w postaci publikacji

Wymagania:

 • tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową lub metodami komputerowymi fizyki
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym
 • doświadczenie w pracy z komputerem: bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego obiektowego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin)
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne),
 • umiejętności analityczne, znajomość metod statystycznych lub doświadczenie z detektorami (procesy testów i kalibracji) i elektroniką
  samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • odbyte staże post-doc
 • znajomość pakietu Geant4

Oferujemy:

 • pracę w światowej klasy eksperymencie fizyki neutrin
 • możliwości pogłębiania wiedzy o oscylacjach i oddziaływaniach neutrin, oraz technikach detekcyjnych
 • możliwości uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach
 • umowę o pracę na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejny rok

Kontakt:

Miejsce składania ofert:

 • elektronicznie na podany wyżej adres e-mail,
 • pocztą na podany wyżej adres,
 • osobiście w sekretariacie zakładu BP3 w godzinach 9-15

 
Ostateczny termin składania ofert: 14 grudnia 2018 r.

 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.