Adiunkt w Zakładzie Metorologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej

Data ogłoszenia: 
11 lut 2019 - 06:30
Termin zbierania ofert: 
4 mar 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Od kandydata oczekuje się:

 • stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub równoważnego
 • doswiadczenia w hodowli komórek
 • doświadczenia badawczego w dziedzinie biologii molekularnej
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenia w pracy z promieniowaniem jonizującym będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty:

 • dyplom uzyskania stopnia naukowego;
 • życiorys;
 • wykaz publikacji;
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej;
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • pracę w jedynym w Polsce instytucie badawczym posiadajacym kategorię A+
 • kontakt z doświadczoną kadrą
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina
 • przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne.

Kontakt:

Miejsce składania dokumentów:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.