Administrator budynku w Dziale Transferu Technologii

Data ogłoszenia: 
3 gru 2015 - 11:45
Termin zbierania ofert: 
11 gru 2015 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko administratora budynku w Dziale Transferu Technologii z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Oczekiwania względem przyszłego administratora budynku:

•    dobra organizacja pracy
•    poczucie estetyki
•    spostrzegawczość
•    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
•    zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa w działaniu
•    wysoka kultura osobista
•    zdolność samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji
•    dyspozycyjność
•    znajomość obsługi komputera (środowisko windows, Office, Internet, obsługa poczty)

Ponadto mile widziane:

•    doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami
•    znajomość języka angielskiego 

Zakres obowiązków:

•    bieżąca administracyjna obsługa beneficjentów Parku Naukowo Technologicznego wraz z budowaniem pozytywnych relacji z klientami;
•    nadzór nad prawidłowym fakturowaniem i dokumentowaniem udzielanej beneficjentom pomocy de minimis;
•    bieżąca obsługa obiektu, zapewnianie maksymalnej sprawność systemów technicznych oraz wyposażenia technicznego budynku (za wyjątkiem aparatury badawczej i towarzyszących jej specjalistycznych instalacji);
•    wykonywanie czynności dotyczących opieki nad nieruchomością;
•    dbanie o części wspólne budynku, biura, laboratoria oraz techniczną infrastrukturę budynku (za wyjątkiem aparatury badawczej i towarzyszących jej specjalistycznych instalacji);
•    stałe kontrolowanie utrzymania prawidłowego stanu technicznego i estetycznego budynku;
•    koordynacja prac wykonywanych w obrębie budynku;
•    monitorowanie awarii wraz z ich usuwaniem, bądź zawiadamianiem  odpowiednich służb o ich wystąpieniu i dalszej współpracy ze wspomnianymi służbami w celu ich usunięcia;
•    prowadzenie korespondencji z gwarantem budynku i innymi podmiotami mającymi związek ze stanem technicznym nieruchomości;
•    raportowanie swojej działalności, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz zarządzanie dokumentacją budynku;
•    obsługa i zarządzenie systemami BMS, KD, ewidencji kluczy oraz sprzętem AV;
•    udzielanie wsparcia technicznego podczas obsługi imprez odbywających się w PNT takich jak wykłady czy konferencje;
•    zmiany aranżacji sal seminaryjnych i konferencyjnych
•    zarządzanie, dysponowanie oraz opieka nad wyposażeniem budynku 
•    wykonywanie drobnych prac montażowych
•    rozwiązywanie problemów logistycznych związanych z użytkowaniem budynku

Kontakt:
Piotr Warzybok
Piotr.warzybok@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dział Transferu Technologii
ul. Andrzeja Sołtana 7,bud 3AB, pok. 2421

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dział Transferu Technologii
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk
Bud. 3AB, pok. 242

Dokumenty: 

•    Życiorys,
•    List motywacyjny.