Administrator sieci komputerowych - samodzielny specjalista

Data ogłoszenia: 
3 wrz 2018 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
17 wrz 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Komórka organizacyjna: 
Dział Informatyki
Zakres odpowiedzialności: 
 • utrzymanie działania sieci LAN
 • planowanie rozbudowy infrastruktury sieciowej
 • pomoc przy wdrażaniu rozwiązań sieciowych VPN
 • zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji urządzeń sieciowych
 • konfiguracja nowego sprzętu sieciowego
 • obsługa zgłoszeń związanych z siecią LAN
 • utrzymanie DNS-ów dla domen zewnętrznych
 • planowanie testów dla infrastruktury, symulacje awarii
 • weryfikacja konfiguracji sieci i zabezpieczeń z systemami IDS/IPS
Wymagania: 
 • znajomość technologii i protokołów sieciowych
 • znajomość zagadnień związanych z filtrowaniem ruchu
 • znajomość protokołów dynamicznego routingu
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych
 • znajomość systemów rodziny Linux i Windows
 • znajomość narzędzi służących do diagnozy problemów sieciowych
 • doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń takich jak przełączniki sieciowe, rutery, zapory sieciowe
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (KVM, HyperV)
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów
Oferujemy: 
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 • pracę w miłym zespole
 • możliwości rozwoju zawodowego poprzez tworzenie nowych rozwiązań, możliwość kontaktu z nowoczesnymi technologiami oraz szkolenia w zakresie wiedzy technicznej
Kontakt: 
Zgłaszający ofertę: 
Jacek Szlachciak - Kierownik Działu Informatyki

 Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gwarantuje spełnienie i poszanowanie wszystkich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

 

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.