Analityk finansowy (specjalista ds. kontrolingu) | EF

Data ogłoszenia: 
1 cze 2021 - 12:30
Termin zbierania ofert: 
24 wrz 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:

Analityk finansowy 
(specjalista ds. kontrolingu)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie i kontrolę departamentowych planów wydatkowania środków w ramach budżetu rocznego Instytutu
 • bieżący monitoring wykorzystania przyznanych środków zewnętrznych (subwencje, dotacje, współfinansowane projekty, etc.)
 • kontrolę realizacji budżetu rocznego i dla poszczególnych projektów
 • udział w procesie opracowywania rocznych planów finansowych
 • sporządzanie analiz i raportów ad hoc na wewnętrzne potrzeby instytutu
 • gromadzenie planów zakupowych na kolejny rok budżetowy
 • prowadzenie ubezpieczeń majątkowych Instytutu

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie analityka finansowego
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, księgowości lub powiązane
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • doskonałe umiejętności organizacji pracy i samodyscyplina
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • zaawansowana znajomość programu Excel
 • znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość zasad rozliczania dofinansowania ze środków zewnętrznych
 • doświadczenie pracy w instytucie badawczym/uczelni wyższej /instytucjach zarządzających nauką, wdrożeniami lub doświadczenie w pracy w instytucjach komercyjnych przy pozyskiwaniu i realizacji projektów B+R+I, realizowanych wspólnie z instytucjami naukowymi

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Magda Jędrkiewicz, Dział HR, DHR@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: DHR@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych