Analityk - specjalista/konsultant ds. analizy wymagań i pozyskiwania informacji | IDEA

Data ogłoszenia: 
27 paź 2021 - 16:15
Termin zbierania ofert: 
31 gru 2021 - 23:45

Lokalizacja: Warszawa

Kim jesteśmy?

Interdyscyplinarnym Zakładem Analiz Energetycznych (IDEA) będącym częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), który jest instytutem R&D. Zajmujemy się modelowaniem matematycznym w energetyce oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego, rynków energii i związanymi z tym problemami. Tworzymy warunki do zrównoważonego rozwoju energetycznego dla dobra ludzkości i planety Ziemi. Działamy poprzez wykorzystywanie innowacji technologicznych i organizacyjnych w celu dostarczania efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych. Robimy to poprzez dostarczanie narzędzi i obiektywnych analiz dla rządów, biznesu i społeczeństwa. Bardzo często poszukujemy synergii pomiędzy nauką, biznesem i polityką - dlatego też zespół jest podzielony pomiędzy Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych / NCBJ oraz firmę Enercode (www.enercode.tech). Nasz zespół ma doświadczenie w dostarczaniu najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych systemów optymalizacyjnych dla polskiej i europejskiej energetyki. Jesteśmy w stanie przeprowadzić pełen cykl rozwoju produktu, zarządzania i wsparcia, jak również rozwiązać problemy technologiczne na żądanie.

Obecnie szukamy pracownika na stanowisko:

Analityk - specjalista/konsultant ds. analizy wymagań i pozyskiwania informacji

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • udział w projektowaniu nowych systemów informatycznych
 • opracowywanie koncepcji, założeń oraz zasad funkcjonowania nowych produktów i usług
 • identyfikacja i analiza potrzeb, specyfikacja wymagań biznesowych, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 
 • analizowanie problemów z zakresu energetyki na poziomie samorządów terytorialnych
 • wdrażanie, prowadzenie szkoleń dla nowych wersji wypracowanych systemów i rozwiązań
 • tworzenie dokumentacji do wymagań biznesowych oraz systemowych, w tym modelowania i optymalizacji procesów biznesowych
 • przygotowywanie scenariuszy testowych, ich weryfikacja z użytkownikiem końcowym oraz zdolność do wsparcia testów akceptacyjnych pod kątem merytorycznym

Wymagania:

 • umiejętność słuchania i syntezy informacji w postaci zwięzłych i precyzyjnych notatek
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z administracją publiczną lub samorządową
 • wykształcenie lub doświadczenie w obszarze związanym z energetyką lub administracją samorządową albo inną techniczną dziedziną
 • chęć rozwoju i zdobywania umiejętności wykorzystania specjalistycznych narzędzi, biegłe posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami informacji
 • dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność elastycznego dostosowania się do danego klienta, zrozumienia potrzeb na różnym poziomie szczegółowości
 • umiejętność sprawnego i skutecznego wyszukiwania informacji

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • umiejętność samodzielnej pracy, oceny analizowanych zagadnień technicznych oraz proponowania rozwiązań, dotarcia do odpowiednich osób
 • praktyczne doświadczenie w obszarze analizy biznesowej, analizy potrzeb związanych z energetyką, także pod kątem OZE, OZC, optymalizacją energetyczną budynków
 • znajomość zagadnień z obszaru ciepłownictwa i energetyki (źródła i sieci cieplne, kogeneracja, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna itp.) na poziomie samorządów
 • wiedza z obszaru przepisów i regulacji w obszarach ciepłownictwa i energii elektrycznej (obowiązujące akty prawne, rynki energii, przyszłe klastry)
 • znajomość BPMN i UML będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność komunikowania się w języku angielskim

Oferujemy:

 • pracę w 35 osobowym zespole nastawionym na innowacje
 • duży wpływ na projekty i ich rozwiązania
 • atmosferę startupu i kreatywności
 • dobrą atmosferę do nauki i pracy
 • tygodniowe workshopy, przekąski i przytulny ogród 
 • UoP

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:  hr@idea.edu.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych