Dyrektor Departamentu Technicznego

Data ogłoszenia: 
8 lip 2019 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
4 sie 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce, dysponującym jedynym w kraju reaktorem jądrowym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.
Świadczymy również usługi badawcze i analityczne, a rezultaty naszej działalności naukowej komercjalizujemy przy współpracy z partnerami zewnętrznymi lub wykorzystujemy w ramach własnych możliwości produkcyjnych sprzedając radiofarmaceutyki oraz akceleratory medyczne i przemysłowe. NCBJ dysponuje znaczną i rozległą infrastrukturą techniczną w tym energetyczną, wodno–kanalizacyjną, przeciwpożarową oraz drogową na terenie ośrodka w Otwocku – Świerku.
Finansowanie naszej działalności odbywa się zarówno przy użyciu dotacji oraz grantów, jak i przychodów komercyjnych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Departamentu Technicznego

na stanowisko: Dyrektora 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie wniosków o finansowanie oraz nadzór nad realizacją planów w zakresie zadań inwestycyjnych Instytutu obejmujących zarówno infrastrukturę techniczną jak i obiekty budowlane
 • nadzór nad całością zakupów inwestycyjnych i wydatków na cele remontowe i budowlane zgodnie budżetem oraz wytycznymi Dyrektora Instytutu
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki eksploatacyjno-remontowej, zapewnianie dostarczania mediów dla wszystkich jednostek Instytutu oraz PP Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, funkcjonującego na terenie ośrodka (infrastruktura energetyczna, gazowa, wod-kan), oraz bieżących zadań konserwacji, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej
 • współdziałanie z Dyrekcją Instytutu i Dyrektorami Departamentów w prowadzeniu spraw technicznych oraz inwestycyjnych.
 • współdziałanie z ramienia Instytutu z innymi jednostkami na terenie ośrodka w Świerku w zakresie współużytkowania terenu i infrastruktury technicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • minimum 5 lat praktyki na stanowiskach kierowniczych w działach technicznych dużych organizacji/instytucji
 • doświadczenie w zarządzaniu / nadzorze nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontowo-budowlanych oraz infrastrukturą techniczną
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie nadzoru budowalnego
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami usług budowalnych i techniczno-remontowych
 • znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących wyżej opisanych zadań
 • biegłość w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami IT, w tym MS Excel
 • certyfikat bezpieczeństwa przynajmniej do informacji zastrzeżonych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • uprawnienia energetyczne do projektowania
 • doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub badawczo-rozwojowych
 • praktyczna znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz Ustawy o Instytutach Badawczych.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • kontakt z doświadczoną kadrą
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina
 • przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.