Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego | JA

Data ogłoszenia: 
8 kwi 2022 - 18:15
Termin zbierania ofert: 
20 kwi 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Służby Awaryjnej Ośrodka Jądrowego na stanowisko:

Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • bieżący nadzór sygnałów pożarowych z centralek pożarowych Esser, Schrack i Polon oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • całodobowe śledzenie informacji o sytuacji radiologicznej na terenie Ośrodka i kraju oraz współpraca w tym zakresie z Centrum Zdarzeń Radiacyjnych w Państwowej Agencji Atomistyki i z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody mazowieckiego, a w razie potrzeby uruchamianie niezbędnych procedur zawartych w "Zakładowym Planie Postępowania Awaryjnego"
 • pełnienie stałego dyżuru w ramach realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania RP" oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • całodobowy nasłuch komunikatów z radiostacji i reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • dokumentowaniu wszystkich zdarzeń w raportach

Wymagania:

 • stan zdrowia umożliwiający pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz w warunkach stresowych
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku technicznym
 • sumienność, dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office)

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • posiadanie samochodu i prawa jazdy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w systemie zmianowym
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Grzegorz Krzysztoszek - Z-ca Dyrektora ds. BJiOR, Grzegorz.Krzysztoszek@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Grzegorz.Krzysztoszek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych