Fizyk – popularyzator nauki | Dział Edukacji i Szkoleń

Data ogłoszenia: 
27 Maj 2021 - 17:30
Termin zbierania ofert: 
31 sie 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Edukacji i Szkoleń na stanowisko:

Fizyk – popularyzator nauki 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • popularyzacja fizyki ze szczególnym uwzględnieniem fizyki promieniowania jonizującego i jego zastosowań;
 • prowadzenie wykładów, szkoleń, zajęć laboratoryjnych;
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę;
 • opracowywanie programów wykładów, warsztatów i szkoleń;
 • tworzenie projektów edukacyjno-szkoleniowych;
 • wsparcie innych działań realizowanych w Dziale.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (fizyka, chemia jądrowa);
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy odbiorcom w różnym wieku;
 • komunikatywność i umiejętność dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców;
 • motywacja do pracy i chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności;
 • samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • pozytywne nastawienie i chęć rozwijania nowatorskich sposobów nauczania;
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w popularyzacji wiedzy i dydaktyce;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: dr Katarzyna Deja, katarzyna.deja@ncbj.gov.pl, tel.: 22 273 16 12

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: katarzyna.deja@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.