Główny specjalista ds. badań własności termicznych | Laboratorium Badań Materiałowych

Data ogłoszenia: 
21 Maj 2021 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
30 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Badań Materiałowych na stanowisko:

Główny specjalista ds. badań własności termicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi badania nad materiałami do zastosowań jądrowych, głównie metalami i grafitem. Znaczna część badań realizowana jest przez akredytowane laboratoria.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • zbudowanie nowego laboratorium prowadzącego badania własności termicznych materiałów, jak np. przewodnictwo cieplne, rozszerzalność cieplna, ciepło właściwe, kalorymetria itp.;
 • organizację przetargów związanych z zakupem wyposażenia, określenie wymagań technicznych na urządzenia, nadzór nad przetargami, odbiór techniczny zakupionych urządzeń;
 • uruchomienie pomiarów;
 • utworzenie grupy pracowników oraz ich przeszkolenie w zakresie wykonywanych pomiarów.

Wymagania:

 • doktor nauk technicznych lub doktor nauk fizycznych;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego dla zapewnienia promotorstwa;

Oferujemy:

 • pracę w czołowym polskim instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);

Kontakt: prof. Jacek Jagielski, jacek.jagielski@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 1443

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.jagielski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.