HR Partner

Data ogłoszenia: 
27 kwi 2018 - 10:15
Termin zbierania ofert: 
11 cze 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu HR

na stanowisko: HR Partner

Kandydat będzie współtworzył nowo powstający zespół HRz zadaniami rozwijania standardów zarządzania personelem, w tym we wdrażaniu standardów HR dotyczących instytucji i pracowników naukowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Współtworzenie strategii HR wspierającej długoterminowe cele NCBJ jako prestiżowej na skalę europejską instytucji badawczej
 • Doskonalenie procesów HR i nadzór nad ich przebiegiem: rekrutacja kandydatów, wybór i zatrudnianie, ocena pracy / efektów pracy pracowników, rozwój kompetencji, rozwój karier i planowanie sukcesji
 • Doskonalenie oraz wdrażanie procesów i standardów HR w odniesieniu do pracowników naukowych zgodnie z wymogami Komisji UE: HRS4R (HR Strategy for Researchers)
 • Inicjowanie działań i współpraca na rzecz wzmacniania wizerunku pracodawcy
 • Proaktywne wsparcie dyrekcji NCBJ oraz kadry kierowniczej jednostek Instytutu w zarządzaniu personelem

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczeń zawodowych w podobnym obszarze
 • Doświadczenie i rozwinięte umiejętności współpracy z różnymi partnerami, w tym na wysokich szczeblach zarządzania
 • Bardzo wysoka samodzielność, energia, gotowość do podejmowania wyzwań
 • Doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą
 • Umiejętność facylitowania pracy grupowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość prawa pracy

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych

Oferujemy:

 • Pracę pełną ciekawych wyzwań zawodowych - tworzenie nowych standardów HR w największym w kraju instytucie naukowym
 • Korzystanie z oferty socalnej Instytutu, w tym korzystanie z bezpłatnego dowozu pracowników do siedziby NCBJ w Świerku

 

Kontakt:

 • Stefan Bulaszewski - pełnomocnik Dyrektora ds HR

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.