HR Partner | DHR

Data ogłoszenia: 
24 sie 2021 - 09:30
Termin zbierania ofert: 
24 wrz 2021 - 09:30

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w kraju jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na stanowisko:

HR Partner

Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi działa od 2018 r. W 2019 otrzymaliśmy wyróżnienie „HR Excellence in Research”, które jest dla nas zobowiązaniem do stosowania europejskich standardów HRS4R i ciągłego doskonalenia. Chcemy, żeby NCBJ był atrakcyjnym miejscem dla ludzi z pasją i naukowców z całego świata. HR dla nas to możliwość kształtowania rzeczywistości nastawionej na ludzi i ich potrzeby. Zapraszamy osoby, które z zaangażowaniem chcą aktywnie zmieniać świat i najbliższe otoczenie.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Doskonalenie procesów HR i ich realizacja: rekrutacja kandydatów, wybór i zatrudnianie, ocena pracy / efektów pracy pracowników, rozwój kompetencji, rozwój karier i planowanie sukcesji.
 • Doskonalenie procesów i standardów HR w odniesieniu do pracowników naukowych zgodnie z wymogami  HRS4R (HR Strategy for Researchers) i zdefiniowanym planem działania (faza Revised Action Plan).
 • Działania w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników (w tym: prowadzenie wybranych szkoleń).
 • Inicjowanie działań i współpraca na rzecz wzmacniania wizerunku pracodawcy.
 • Proaktywne wsparcie dyrekcji NCBJ oraz kadry kierowniczej jednostek Instytutu w zarządzaniu personelem.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczeń zawodowych w podobnym obszarze.
 • Doświadczenie i rozwinięte umiejętności współpracy z różnymi partnerami, w tym na wysokich szczeblach zarządzania.
 • Bardzo wysoka samodzielność, energia, gotowość do podejmowania wyzwań.
 • Doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą.
 • Umiejętność facylitowania pracy grupowej.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość prawa pracy.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach naukowych.
 • Codzienne doświadczenie w pracy w języku angielskim

Oferujemy:

 • Pracę pełną ciekawych wyzwań zawodowych - tworzenie nowych standardów HR w największym w kraju instytucie naukowym - szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów.
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Stefan Bulaszewski, e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).