Informatyk (specjalista) | Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ (umowa zlecenie)

Data ogłoszenia: 
21 paź 2021 - 16:30
Termin zbierania ofert: 
29 paź 2021 - 23:45

Zakład Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych zatrudni na podstawie umowy zlecenia:

Informatyka (specjalistę)

Celem jest przygotowywanie plików wynikowych z symulacji wykonywanych metodą elementów skończonych do obróbki statystycznej w pakiecie R, Matlab lub za pomocą bibliotek Pythona zgodnie z wymaganiami związanymi z realizacją projektu NARSIS: "New Approach to Reactor Safety Improvements”, Grant Agreement: 755439 w ramach programu Euroatom. 

Temat pracy: Przygotowywanie wyników z symulacji uzyskanych metodą elementów skończonych do analiz statystycznych

Praca będzie wykonywana pod nadzorem dr Sławomira Potempskiego w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. 

Obszar działania Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ:
Analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi. 

Termin wykonania zlecenia: 31.01.2022

Wymagania:

  • znajomość języków skryptowych systemu Linux
  • dobra znajomość języków Fortran i C/C++ 
  • wskazana znajomość pakietu R, Matlab lub Python
  • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

  • CV, zawierające informacje o doświadczeniach odnoszących się do tematu pracy, w szczególności wymienionych umiejetności informatycznych 

Kontakt: dr Sławomir Potempski, slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

Oferty proszę przesyłać na adres: slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).