Informatyk | UZ1

Data ogłoszenia: 
6 lis 2021 - 11:45
Termin zbierania ofert: 
26 lis 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Technologii Informatycznych (UZ1) na stanowisko:

informatyk

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Departament utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę obliczeniowo-sieciową komputerów wielkiej
mocy – Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ), w celu prowadzenia i wspierania badań układów o
bardzo dużej złożoności i prowadzi prace nad technologiami informatycznymi. Działalność Departamentu dotyczy badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych. Struktura Departamentu: Zakład Technologii Informatycznych (UZ1), Zakład Inżynierii
Oprogramowania (UZ2) oraz Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pracę na rzecz tworzenia i utrzymywania systemów służących obsłudze Klastra CIŚ
 • administracja siecią teleinformatyczną Klastra CIŚ.
 • wdrażanie i utrzymywanie usług bezpieczeństwa IT w CIŚ.
 • administracja lokalnym Centrum Certyfikacjji wraz z obsługą nowych użytkowników Klastra CIŚ.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zakładu lub Dyrektora Departamentu.
 • uczestniczenie w spotkaniach zespołu, których tematyka dotyczy wykonywanych prac

Wymagania:

 • doświadczenie w administracji systemami Linux
 • znajomość języków skryptowych Python lub bash
 • znajomości budowy sieci teleinformatycznych
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją i podstawową komunikację (B1)

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy z repozytorium kodu (np. GIT, SVN)
 • znajomość technik orkiestracji Puppet
 • znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego (IDS/IPS, WAF, log management)
 • znajomość zagadnień dot. routingu dynamicznego
 • wiedza o działaniu protokołów internetowych, m.in. DNS, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, SMTP, TCP, UDP
 • znajomość narzędzi umożliwiających analizę i przetwarzanie ruchu sieciowego
 • wiedza z zakresu kryptografii, w szczególności PKI, X.509, TLS

Oferujemy:

 • poszukujemy 2 osób
 • zatrudnienie w jednym z największych w Polsce centrum superkomuterowym
 • pracę w doświadczonym zespole entuzjastów nowych technologii open source
 • możliwość udziału w różnorodnych projektach badawczych w obszarze IT realizowanych z partnerami krajowymi i europejskimi
 • długą współpracę wykraczającą daleko poza realizację jednego projektu
 • możliwość stałych premii z projektów zewnętrznych
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne godziny pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku)
 • opiekę medyczną w przychodni na terenie NCBJ
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Magdalena Kośla, Magdalena.Kosla@ncbj.gov.pl, 22 273 16 87 

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:  Magdalena.Kosla@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych