Inspektor/Specjalista ds. BHP

Data ogłoszenia: 
11 wrz 2018 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
9 paź 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu BHP

na stanowisko: Inspektor/Specjalista ds. BHP

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zakres odpowiedzialności: 
 • analiza i nadzór stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w NCBJ
 • nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: instrukcje, karty oceny ryzyka
 • doradztwo i kontrola przestrzegania obowiązujących regulaminów, zasad i przepisów bhp
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników
 • współpraca w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich pracowników (m.in. opiniowanie czynników szkodliwych wynikających ze specyfiki pracy ( również dla stanowisk produkcyjnych)

 

 
Wymagania: 
 • wykształcenie średnie o profilu BHP oraz 4-letni staż pracy w służbie BHP lub wykształcenie wyższe albo podyplomowe o profilu BHP i co najmniej 2 letni staż pracy w służbie BHP
 • mile widziane doświadczenie w służbie BHP w firmie produkcyjnej
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • praktyczna umiejętność oceny ryzyka na stanowisku pracy i inicjowanie oraz wdrażanie działań korygujących
 • znajomości nowoczesnych metod zarządzania obszarem BHP
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 
 
Dodatkowym atutem kandydata będzie: 
 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
 
 
 
Oferujemy: 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka i Garwolina
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

 

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.