Inżynier | Centrum Zagrożeń MANHAZ (umowa o dzieło)

Data ogłoszenia: 
7 lut 2020 - 10:00
Termin zbierania ofert: 
14 lut 2020 (Całodzienne)

Zakład Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych zatrudni na podstawie umowy o dzieło inżyniera z dobrą znajomością zastosowań metody elementów skończonych w zakresie wytrzymałości konstrukcji w odniesieniu do reaktorów jądrowych.

Celem jest wykonanie obliczeń do analiz strukturalnych na klastrze komputerowym z wykorzystaniem pakietu CalculiX na potrzeby projektu NARSIS: "New Approach to Reactor Safety ImprovementS", Grant Agreement: 755439.

Temat pracy:

Analiza strukturalna wybranych systemów reaktora jądrowego związana z wystąpieniem ekstremalnych naturalnych zagrożeń zewnętrznych.
Praca będzie wykonywana pod nadzorem dr Sławomira Potempskiego w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ.

Termin wykonania dzieła: 30.09.2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • CV, zawierające informacje o doświadczeniach odnoszących się do tematu pracy, w szczególności wykonywanych analiz strukturalnych oraz znajomości oprogramowania.

Obszar działania Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ:

  • Analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi.


Osoba kontaktowa:

Termin składania ofert: 14 luty 2020 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.