Kierownik Działu Inwestycji

Data ogłoszenia: 
4 lut 2020 - 09:15
Termin zbierania ofert: 
4 mar 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Inwestycji

na stanowisko: Kierownika 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad i tworzenie dokumentacji decyzyjnych oraz wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego dla planowanych inwestycji (w tym PFU, SIWZ)
 • Identyfikacja oraz budowanie długofalowych relacji z pod- i wykonawcami oraz dostawcami.
 • Analiza własna kosztów wykonawstwa i materiałów w celu zapewnienia technicznie optymalnych rozwiązań projektowych-wykonawczych dla każdego z projektów (z uwzględnieniem pakietowania)
 • Przygotowywanie harmonogramu i budżetu prac budowlanych w celu bieżącej weryfikacji zgodności z zaplanowanym harmonogramem i budżetem inwestycji w trakcie przyszłej realizacji z koniecznością określenia i uwzględnienia w budżecie (jako rezerwy) ryzyk realizacyjnych projektu.
 • Negocjacje warunków, wybór pod/wykonawców, analiza wartości ofert, przygotowanie umów i specyfikacji pod kątem prowadzonych inwestycji.
 • Koordynacja prac na budowie, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót budowlanych oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem.
 • Monitoring bieżących kosztów i postępów inwestycji (w tym optymalizacja projektów pod kątem kosztowym z PM i architektami) w celu raportowania spodziewanego kosztu i terminu finalnego, bieżący monitoring i mitygacja ryzyk realizacji projektu, weryfikacja techniczna i zatwierdzanie do akceptacji PM dodatkowych kosztów i roszczeń wykonawczych.
 • Weryfikacja istniejących oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i wytycznych technicznych i organizacyjnych w realizacji wykonawczej w celu wypracowania i ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.
 • Zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej budów zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi.
 • Organizacja i prowadzenie kontroli końcowych wewn. z wykonawcami i zewn. przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie budynku oraz rozliczenia finansowego z wykonawcami/dostawcami.
 • Wypracowanie optymalnego modelu, jego wdrożenie i efektywne zarządzanie zespołem wewnętrznym oraz wykonawcami.
 • Współpraca przy koorydynacji z wewnętrznymi komórkami NCBJ w zakresie prowadzonych inwestycji oraz udział w komisjach odbiorowych.

Wymagania:

 • Min. 10 letnie doświadczenie w organizacji i realizacji prac budowlanych, w tym min. 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży budowlanej.
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie techniczne budowlane lub pokrewne z uprawnieniami wykonawczymi lub projektowymi.
 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz praktyki ich stosowania.
 • Praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz praktyki jej stosowania.
 • Biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad budową (MS Project, AutoCAD, NORMA lub podobne).
 • Umiejętność kosztorysowania (szacowania kosztów realizacji według stosowanych w branży standardów i podziałów na grupy robót/pakiety/elementy scalone/koszty ogólne, etc.).
 • Umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych.
 • Posiadane certyfikaty zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE itp.).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych.
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.