Kierownik Działu Obsługi Technicznej (samodzielny specjalista) | DT

Data ogłoszenia: 
15 gru 2021 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
3 lut 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Obsługi Technicznej w Departamencie Technicznym na stanowisko:

Kierownik Działu Obsługi Technicznej

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Kierowanie działem - kilkunastoosobowym zespołem pracowników
 • Opracowywanie rocznych planów eksploatacji i utrzymania w zakresie pracy działu oraz jego realizacja
 • Koordynacja i nadzór nad wykonywanymi pracami całego działu, w tym zapewnienie wykonawstwa prac zlecanych
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie pracy działu oraz udział w komisjach odbioru
 • Współpraca z wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi na zasadzie klienta wewnętrznego
 • Realizowanie zadań związanych z gospodarką odpadami, w tym współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Utrzymanie terenów zielonych, w tym zawieranie i rozliczanie umów z tym związanych
 • Obsługa narzędzi informatycznych w zakresie realizowanych zleceń wewnętrznych
 • Realizowanie zadań związanych z pracami remontowymi, obsługowymi oraz utrzymaniowymi wykonywanymi siłami własnymi działu

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum: średnie (preferowane techniczne)
 • Doświadczenie zawodowe minimum: 5 lat pracy w działach usługowych, utrzymaniowych lub eksploatacyjnych, również administracyjnych
 • Znajomość branży usług fizycznych, jak np. branży remontowej, utrzymania terenów zielonych, porządkowych
 • Samodzielność realizacyjna powierzonych zadań, w tym zaradność i operatywność realizacyjna
 • Wysoka kultura osobista niezbędna przy współpracy międzywydziałowej
 • Dyspozycyjność w przypadku awarii, czy dyżurów okresowych
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe: większe niż 5 lat pracy w działach usługowych, utrzymaniowych lub eksploatacyjnych
 • Prawo jazdy kat. B+E lub kat. T
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych, w tym spółkach skarbu państwa
 • Doświadczenie w pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych lub szkolnictwa wyższego
 • Bliskość miejsca zamieszkania ze względu na oczekiwaną dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Premię okresową, uzależnioną od osiąganych wyników
 • Możliwość udziału w projektach interdyscyplinarnych
 • Możliwość udziału w kursach, szkoleniach i seminariach
 • Pracę w kompetentnym, zgranym i powiększającym się zespole
 • Możliwość pracy w ruchomym czasie pracy, jak również częściowo w ramach pracy zdalnej
 • Opiekę medyczną w przychodzni na terenie NCBJ
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Rafał Rychałkiewicz, tel. 601161748, e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych