Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 
18 lis 2019 - 12:45
Termin zbierania ofert: 
15 gru 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce, dysponującym jedynym w kraju reaktorem jądrowym. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając ponad 1100 pracowników. Zajmujemy się badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych oraz prowadzimy działalność produkcyjną (akceleratory medyczne i przemysłowe, radiofarmaceutyki). Zdobywamy i realizujemy prestiżowe projekty współfinansowane ze środków europejskich. 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • kierowanie pracą kilkuosobowego zespołu Działu ZP
 • nadzór nad sprawną realizacją składanych przez pracowników NCBJ wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych
 • bezpośrednie prowadzenie i realizacja wybranych zamówień publicznych mających kluczowe znaczenie dla NCBJ
 • zapewnianie wsparcia w realizacji procesów zakupów dla departamentów oraz innych komórek NCBJ, a także dla kierowników projektów dotyczących infrastruktury badawczej, projektów badawczo-rozwojowych i innych, w tym również projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego po stronie zamawiającego w ramach Prawa Zamówień Publicznych
 • biegła znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum poziom B1)
 • umiejętność analizy ryzyk i rozwiązywania nietypowych problemów
 • naturalne nastawienie na współpracę oraz zapewnianie wysokiej jakości klientom wewnętrznym
 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy
 • minimum roczne doświadczenie w kierowaniu zespołami lub koordynowaniu ich pracy
 • doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego po stronie zamawiającego w projektach dofinansowanych ze środków unijnych
 • mile widziane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub zarządcze.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych
 • możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • możliwość rozwoju dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.

Kontakt:

 • Stefan Bulaszewski - Główny specjalista ds. HR

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.