Kierownik Projektu

Data ogłoszenia: 
14 Maj 2021 - 19:30
Termin zbierania ofert: 
17 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko:

Kierownik Projektu

polegającego na przygotowaniu opisu technicznego badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (High Temperature Gas Cooled Reactor, HTGR)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pełnienie roli Kierownika Projektu, w tym: 
  - nadzór nad wykonaniem harmonogramu i budżetu Projektu,
  - zarządzanie kierownikami zespołów realizujących Projekt,
  - aktywny udział we współpracy merytorycznej z partnerem zagranicznym, mającej na celu realizację Projektu w obecnej fazie i w czasie jego kontynuacji,
  - przygotowanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych Projektu,
  - wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do projektu
     wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Klimatu 
     i Środowiska, 
  - prowadzenie polityki zatrudnieniowej w ramach Projektu, w tym dokonanie
    koniecznych uzupełnień zespołu realizującego Projekt,
  - prowadzenie polityki zakupowej Projektu, w tym przygotowanie 
    merytoryczne przetargów i uwzględnienie ich w planach
    rzeczowo-finansowych Projektu,
  - budowanie sieci kompetencji niezbędnej dla realizacji kontynuacji Projektu;
 • planowanie kontynuacji Projektu, tj. fazy projektu wykonawczego i budowy HTGR;
 • koordynowanie przygotowywania ewentualnych dodatkowych wniosków
  o dofinansowanie Projektu lub jego kontynuacji;

Wymagania:

 • doświadczenie w kierowaniu projektami, w tym w szczególności:
  - projektami wymagającymi intensywnych prac koncepcyjnych i projektowych
    poprzedzających proces inwestycyjny o skali odpowiadającej budżetowi projektu (tj. ponad 50 milionów złotych w fazie koncepcyjno-projektowej),
  - projektami dofinansowanymi ze źródeł publicznych, krajowych
    lub europejskich,
  - projektami o charakterze wysoce innowacyjnym, w szczególności obejmującym prace B+R i wdrożenia technologii o wysokim stopniu zaawansowania;
 • doświadczenie w planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu takich projektów;
 • umiejętność efektywnej komunikacji i zarządzania zespołami, w tym zarządzania zespołami łączącymi pracowników o różnych kompetencjach technicznych;
 • doświadczenie zawodowe w sektorze nauki, energetyki lub budownictwa (przy czym preferowane jest posiadanie doświadczenia z więcej niż jednego sektora);
 • znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Prawa atomowego;
 • co najmniej 10-letni staż pracy w roli menedżera / kierownika w projektach
  o podobnym charakterze;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dynamika działania;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R w jednostkach naukowych;

Oferujemy:

 • udział w ambitnym i wysoce innowacyjnym projekcie o unikatowym charakterze w skali europejskiej;
 • pracę w czołowym polskim instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 •  dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Stefan Bulaszewski (Dział HR), stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.