Kierownik Projektu

Data ogłoszenia: 
29 lis 2018 - 15:00
Termin zbierania ofert: 
20 gru 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami (IZ)

na stanowisko: Kierownika Projektu 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności:

 • Pełnienie roli Kierownika Projektu w realizowanych w NCBJ projektach infrastrukturalnych, inwestycyjnych, organizacyjnych i badawczo-rozwojowych.
 • Pełnienie roli koordynatora przygotowywania wniosków dotyczących projektów o charakterze strategicznym, wspieranie przygotowywania takich wniosków.
 • Analiza możliwości startu w programach i konkursach grantowych, wspieranie pracowników naukowych w negocjacjach i przygotowaniu umów z potencjalnymi konsorcjantami.
 • Monitorowanie harmonogramów realizacji zadań w projektach

Wymagania:

 • Doświadczenie w kierowaniu projektami, w tym w szczególności projektami B+R finansowanymi ze środków krajowych (NCBR, FNP) oraz zagranicznych (Horyzont 2020)
 • Znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R w jednostkach naukowych
 • Doświadczenie w planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu takich projektów
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i zarządzania zespołami, w tym zarządzania zespołami łączącymi pracowników różnych instytucji wchodzących w skład konsorcjum
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Dynamizm w działaniu, samodzielne rozwiązywanie problemów

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Profil wykształcenia związany z naukami ścisłymi i technicznymi
 • Profil wykształcenia lub doświadczenie związane z aspektami prawnymi (w szczególności w odniesieniu do regulacji odnoszących się do funkcjonowania instytutów badawczych, zamówień publicznych i Prawa Atomowego

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym w Polsce instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • Udział w interesujących projektach
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju w postaci szkoleń

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: pawel.sobkowicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.