Kierownik projektu | Dział Zarządzania Projektami

Data ogłoszenia: 
29 paź 2021 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
7 lis 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do  Działu Zarządzania Projektami na stanowisko:

Kierownik projektu

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pełnienie roli Kierownika Projektu w realizowanych w NCBJ projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych o dużej skali
 • koordynowanie przygotowywania wniosków dotyczących projektów o charakterze strategicznym, wspieranie przygotowywania takich wniosków
 • przeprowadzanie analiz możliwości startu w programach i konkursach grantowych, wspieranie pracowników naukowych w negocjacjach i przygotowaniu umów z potencjalnymi konsorcjantami
 • opracowywanie wniosków o finansowanie projektów wraz z ich harmonogramami i kosztorysami
 • monitorowanie harmonogramów realizacji zadań w projektach
 • realizacja sprawozdawczości projektowej i rozliczanie roczne oraz końcowe projektów
 • raportowanie wewnętrzne do dyrekcji instytutu ponoszonych kosztów w projekcie
 • kontakty z instytucjami finansującymi projekty

Wymagania:

 • doświadczenie w kierowaniu projektami, w tym w szczególności: projektami B+R finansowanymi ze środków krajowych (NCBR, FNP) i zagranicznych (Horyzont 2020), oraz projektami łączącymi w sobie inwestycje w infrastrukturę oraz przyszłe zastosowania badawczo wdrożeniowe
 • znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R w jednostkach naukowych
 • doświadczenie w planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu takich projektów umiejętność efektywnej komunikacji i zarządzania zespołami, w tym zarządzania
 • zespołami łączącymi pracowników różnych instytucji wchodzących w skład konsorcjum bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dynamizm w działaniu, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • profil wykształcenia związany z naukami ścisłymi i technicznymi
 • profil wykształcenia lub doświadczenie związane z aspektami prawnymi (w szczególności w odniesieniu do regulacji odnoszących się do funkcjonowania instytutów badawczych, zamówień publicznych i prawa atomowego)

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • udział w interesujących projektach
 • atrakcyjny system premiowy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju w postaci szkoleń

Kontakt:  magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych