Kierownik projektu (Project Manager)

Data ogłoszenia: 
20 kwi 2018 - 16:30
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2018 - 16:30

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami NCBJ

na stanowisko: Kierownik projektu (Project Manager)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Wspieranie pozyskiwania projektów o kluczowym charakterze dla NCBJ
 • Wsparcie przygotowania wniosków projektowych i studiów wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury badawczej i projektów badawczo-rozwojowych
 • Kierowanie realizacją projektów w roli Project Managera
 • Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji projektów w trakcie ich realizacji oraz przygotowanie dokumentacji na okres trwałości projektu
 • Analizy zdolności realizacyjnych i wsparcie strategii rozwoju NCBJ.

Wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących infrastruktury badawczej i projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności projektów o wartości powyżej 5 milionów złotych
 • Znajomość zagadnień prawnych związanych z realizacją projektów, w tym znajomość typowych zapisów reguł finansowania (NCBR, RPO, PMDIB…), znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Znajomość którejś z metodyk prowadzenie projektów (Prince2, PMBOK…), preferowane, choć nie wymagane formalne certyfikaty
 • Efektywne posługiwanie się narzędziami informatycznymi, doświadczenie w przygotowywaniu planów projektowych, planów finansowo-rzeczowych i podobnych dokumentów.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum B2)
 • Preferowane doświadczenie w prowadzeniu projektów o tematyce zbliżonej do tematów realizowanych przez NCBJ

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość przepisów dotyczących sektora nauki, badawczo-rozwojowego lub innowacji,
 • dodatkowe wykształcenie lub doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, księgowości lub pomocy publicznej.

Oferujemy:

 • Udział w ambitnych projektach realizowanych przez jeden z najlepszych instytutów badawczych w Polsce
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • Atrakcyjny system premiowy związany z realizacją projektów
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z udaną realizacją projektów.

 

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: pawel.sobkowicz@ncbj.gov.pl .

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.