Kierownik Projektu (samodzielny specjalista)

Data ogłoszenia: 
17 lip 2019 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
16 sie 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami (IZ)

na stanowisko: Kierownika Projektu (samodzielny specjalista)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności:

 • pełnienie roli Kierownika Projektu w realizowanych w NCBJ projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych o dużej skali
 • koordynowanie przygotowywania wniosków dotyczących projektów o charakterze strategicznym, wspieranie przygotowywania takich wniosków
 • przeprowadzanie analiz możliwości startu w programach i konkursach grantowych, wspieranie pracowników naukowych w negocjacjach i przygotowaniu umów z potencjalnymi konsorcjantami
 • monitorowanie harmonogramów realizacji zadań w projektach.

Wymagania:

 • doświadczenie w kierowaniu projektami, w tym w szczególności:
  - projektami B+R finansowanymi ze środków krajowych (NCBR, FNP) oraz zagranicznych (Horyzont 2020)
  - projektami łączącymi w sobie inwestycje w infrastrukturę oraz przyszłe zastosowania badawczo wdrożeniowe.
 • znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R w jednostkach naukowych
 • doświadczenie w planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu takich projektów
 • umiejętność efektywnej komunikacji i zarządzania zespołami, w tym zarządzania zespołami łączącymi pracowników różnych instytucji wchodzących w skład konsorcjum
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dynamizm w działaniu, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • profil wykształcenia związany z naukami ścisłymi i technicznymi
 • profil wykształcenia lub doświadczenie związane z aspektami prawnymi
  (w szczególności w odniesieniu do regulacji odnoszących się do funkcjonowania instytutów badawczych, zamówień publicznych i prawa atomowego).

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • udział w interesujących projektach
 • atrakcyjny system premiowy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju w postaci szkoleń

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.