Kierownik Projektu Wdrożeniowego - ERP

Data ogłoszenia: 
28 sie 2019 - 10:30
Termin zbierania ofert: 
15 wrz 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce, dysponującym jedynym w kraju reaktorem jądrowym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Świadczymy również usługi badawcze i analityczne, a rezultaty naszej działalności naukowej komercjalizujemy przy współpracy z partnerami zewnętrznymi lub wykorzystujemy w ramach własnych możliwości produkcyjnych sprzedając radiofarmaceutyki oraz akceleratory medyczne i przemysłowe.

Przygotowujemy się do wdrożenia nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Instytucie (Projekt). Ponadto prowadzimy liczne projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe finansowane ze środków krajowych oraz zagranicznych.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pełnienie roli Kierownika Projektu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP („System”) w NCBJ, zgodnie z zaprojektowanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi,  w określonych w Projekcie terminach i budżecie
 • koordynowanie całokształtu działań związanych z prowadzeniem postępowania przetargowego (w ścisłej współpracy z Działem Zamówień Publicznych NCBJ), współpracę z wyłonionym Wykonawcą oraz współpracę z użytkownikami końcowymi przyszłego Systemu
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją projektową
 • koordynowanie procesu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań wraz z użytkownikiem końcowym
 • monitorowanie i kontrola harmonogramów, postępów i sposobu realizacji zadań w Projekcie
 • raportowanie postępów, ryzyka i zagrożeń oraz opracowywanie  środków zaradczych,
 • powołanie i nadzór nad pracą Zespołu Projektowego wspomagającego Kierownika Projektu w realizacji powierzonych mu zadań
 • planowanie pracy własnej i Zespołu Projektowego w ramach prowadzonego Projektu
 • bieżące i aktywne reagowanie na zmieniające się warunki i pojawiające się podczas wdrożenia problemy – proponowanie rozwiązań i analiza skutków
 • odpowiedzialność za skuteczność wdrożenia Systemu

Wymagania:

 • minimum 4 lata doświadczenia we wdrażaniu systemów ERP, w tym standardowych modułów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym modułu zarządzania projektami
 • przewagę będą mieli kandydaci którzy kierowali minimum 2 wdrożeniami systemów klasy ERP jako kierownicy projektu w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników, przy czym wdrożenia te dotyczyły co najmniej dwóch różnych systemów ERP
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne i negocjacyjne
 • umiejętność efektywnego zarządzania zespołem
 • wysokie umiejętności analityczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum B2)
 • łatwość formułowania myśli i wniosków w relacjach z osobami o odmiennym wykształceniu i doświadczeniach
 • dynamizm w działaniu, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie we wdrożeniach systemu ERP w państwowych osobach prawnych
 • praktyczna znajomość sektora nauki / badawczo-rozwojowego / innowacji

Oferujemy:

 • możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu projektu wdrożeniowego
 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • atrakcyjny system premiowy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwości rozwoju w postaci szkoleń, konferencji.

Kontakt:

 • Stefan Bulaszewski - HR Partner NCBJ

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.