Konkurs na stanowisko adiunkta w Dziale Edukacji i Szkoleń

Data ogłoszenia: 
20 lip 2015 - 13:15
Termin zbierania ofert: 
3 sie 2015 - 23:45

Stanowisko naukowe: adiunkt
Dyscyplina naukowa: jądrowa fizyka doświadczalna

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Dziale Edukacji i Szkoleń SE z siedzibą w Otwocku - Świerku.  

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Stopnień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki,
 • Udokumentowany dorobek w dziedzinie fizyki jądra atomowego,
 • Doświadczenie w zakresie reakcji jądrowych z produkcją hadronów,
 • Znajomość numerycznych metod obliczeniowych języka obliczeniowego FORTRAN,
 • Posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Umiejętności prowadzenia edukacji i popularyzacji fizyki.

 

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty: 

 • podanie,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.