Konkurs na stanowisko fizyka

Data ogłoszenia: 
26 lis 2015 - 11:00
Termin zbierania ofert: 
18 gru 2015 - 23:45

Konkurs na stanowisko fizyka w Pracowni Analiz Neutronowych i Nowych Technologii Reaktorowych, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Departament Badań Układów Złożonych do pracy przy projektach reaktorów jądrowych IV generacji. 

dyscyplina naukowa: fizyka, energetyka jądrowa

Warunki jakie powinien spełniać spełnić kandydat:

 • dyplom zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora z fizyki, chemii lub nauk technicznych
 • dobra znajomość języka angielskiego (najlepiej na poziomie C1/C2)
 • biegłość w posługiwaniu się komputerem
 • łatwość i otwartość w komunikowaniu się, umiejętność swobodnego publicznego prezentowania projektów w języku polskim i angielskim
 • wskazane kompetencje w obszarze znajomości nowych technologii reaktorowych (głównie IV generacji).
 • wskazana znajomość polityki energetycznej Polski i Europy.

 

Dokumenty:

 • podanie
 • dyplom magisterski lub doktorski
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Termin składania dokumentów: 18 grudnia 2015

Miejsce składania dokumentów: pocztą: na adres NCBJ, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3), Sekretariat,

email: jolanta.przyluska@ncbj.gov.pl