Konstruktor Mechanik I EJ3

Data ogłoszenia: 
21 mar 2023 - 13:45
Termin zbierania ofert: 
21 kwi 2023 - 13:45
Zakład: 
Zakład Techniki Reaktorów Badawczych (EJ3)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do działu konstrukcyjno-technologicznego EJ3 na stanowisko:

Konstruktor-Mechanik

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowanie koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, urządzeń wentylacji   
 • Projektowanie systemów wentylacji oraz wentylacji aparatury badawczej w reaktorze jądrowym
 • Tworzenie dokumentacji procesu projektowego
 • Opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej
 • Nadzór nad produkcją, montażem oraz udział w odbiorach technologicznych oraz próbach rozruchowych
 • Współpraca z działami eksploatacji reaktora MARIA w sprawach remontów oraz modernizacji eksploatowanych urządzeń
 • Nadzór nad dokumentacją oraz wykonawcami zewnętrznymi w zakresie systemów wentylacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: Wentylacja/Chłodnictwo i klimatyzacja/Mechanika/Mechatronika
 • Praktyczna znajomość oprogramowania SolidWorks (CAD, MES)
 • Doświadczenie w projektowaniu układów wentylacyjnych (konstrukcje 2D i 3D)
 •  Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Umiejętność/Doświadczenie w projektowaniu układów wentylacyjnych przemysłowych oraz wielkogabarytowyc
 •  Umiejętność analizy i tworzenia dokumentacji technicznej (także w języku angielskim)
 • Znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i w piśmie (poziom B2), umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji techniczne oraz norm
 • Doświadczenie pracy w środowisku SolidWorks PDM/PLM
 •  Wiedza w wykonywaniu prototypów
 • Praca z drukiem 3
 •  Doświadczenie w programowaniu obrabiarek CNC (dialogowe, CAM
 • Znajomość branży jądrowe
 •  Portfolio wykonywanych projektów

Oferujemy:

 • Udział w interesujących projektach we współpracy z szerokim gronem specjalistów z branży jądrowej oraz około jadrowej
 • Praca na cały etat
 • Oferujemy bezpłatny dojazd transportem zakładowym z kierunków Warszawy, Otwocka, Garwolina
 • Przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne
 • Bezpośredni kontakt z doświadczona kadrą reaktora Jądrowego Maria
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazna atmosfera pracy w młodym, dynamicznym zespole

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

As an attachment to your application please sign and enclose the following declarations:

I agree for my personal data included in the application documents to be processed by National Centre for Nuclear Research with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-420 Otwock, for a period of 12 months from their submission, in order to carry out future recruitment processes.

Others information:
We reserve the right to contact only selected candidates and the right to inform about the decision to fill the post only to the selected candidate.

Information in accordance with Article 13 RODO on the processing of personal data:

 1. The Personal Data Controller of your personal data is the National Centre for Nuclear Research (hereinafter referred to as Controller or NCBJ) with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-400 Otwock.
 2. Your personal data will be processed for recruitment purposes on the basis of applicable law, including the Labour Code. Data not required by law, provided by you in your documents, will be processed on the basis of your consent. Your consent is given by the transfer of this data.
 3. The full content of the information clause of Article 13 RODO is available at https://www.ncbj.gov.pl/en/information-clause-personal-data-processing