Koordynator/ka Welcome Point | DHR

Data ogłoszenia: 
10 wrz 2021 - 10:00
Termin zbierania ofert: 
10 paź 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do nowo tworzonego Welcome Point  (miejsca obsługi i informacji dla zagranicznych pracowników i studentów) finansowanego z projektu NAWA 
na stanowisko:

Koordynator/ka Welcome Point

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie wsparcia zagranicznym pracownikom i doktorantom w relokacji do Polski i legalizacji pobytu w Polsce;
 • zapewnienie stałego, praktycznego wsparcia zagranicznym pracownikom i doktorantom w trakcie ich pobytu w Polsce;
 • wsparcie kierowników komórek organizacyjnych w zakresie przyjmowania pracowników z zagranicy;
 • tłumaczenie na język angielski materiałów informacyjnych oraz dokumentów;
 • koordynację działań związanych z powstawaniem Welcome Point;
 • przygotowanie informacji na stronę internetową Welcome Point oraz ich aktualizowanie;
 • współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za legalizację pobytu cudzoziemców;
 • aktywne wspieranie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz poprawy jakości obsługi obcokrajowców pracujących w NCBJ.

Szukamy osoby, która:

 • świetnie zna język angielski - na poziomie C2 (ma doświadczenie w pracy jako tłumacz);
 • potrafi pracować w środowisku międzynarodowym oraz posiada wrażliwość na różnice kulturowe;
 • lubi pracę z ludźmi – jest komunikatywna i otwarta;
 • jest samodzielna i świetnie zorganizowana;
 • posiada dobrą znajomość MS Office.

Dodatkowym atutem kandydata/ki będzie:

 • znajomość przepisów i zasad w zakresie legalizacji pobytu naukowców i odbywania studiów przez cudzoziemców na terenie Polski;
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Oferujemy:

 • uczestniczenie w tworzeniu biura Welcome Point od podstaw;
 • interesującą pracę, ciągłe wyzwania, kontakt z niezwykłymi ludźmi;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Magda Jędrkiewicz, Dział HR, magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).