Młodszy specjalista GIS | IDEA

Data ogłoszenia: 
24 Maj 2022 - 15:15
Termin zbierania ofert: 
24 cze 2022 - 23:45

Kim jesteśmy?

Interdyscyplinarnym Zakładem Analiz Energetycznych (IDEA) będącym częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), który jest instytutem R&D. Zajmujemy się modelowaniem matematycznym w energetyce oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego, rynków energii i związanymi z tym problemami. Tworzymy warunki do zrównoważonego rozwoju energetycznego dla dobra ludzkości i planety Ziemi. Działamy poprzez wykorzystywanie innowacji technologicznych i organizacyjnych w celu dostarczania efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych. Robimy to poprzez dostarczanie narzędzi i obiektywnych analiz dla rządów, biznesu i społeczeństwa. Bardzo często poszukujemy synergii pomiędzy nauką, biznesem i polityką - dlatego też zespół jest podzielony pomiędzy Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych / NCBJ oraz firmę Enercode (www.enercode.tech). Nasz zespół ma doświadczenie w dostarczaniu najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych systemów optymalizacyjnych dla polskiej i europejskiej energetyki. Jesteśmy w stanie przeprowadzić pełen cykl rozwoju produktu, zarządzania i wsparcia, jak również rozwiązać problemy technologiczne na żądanie.

Obecnie szukamy pracownika na stanowisko:

Młodszy specjalista GIS 

Lokalizacja: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Analiza danych GUS, Geoportal, DBOT10
 • Kalibracja badań statystycznych
 • Tworzenie zestawień statystycznych
 • Wizualizacja danych w postaci wykresów
 • Wizualizacja danych na mapach
 • Analiza termomodernizacji obiektów budowlanych

Wymagania:

 • Student lub absolwent planowania przestrzennego
 • Umiejętność pracy z Geoportal, BDOT10 – obróbka danych
 • Podstawowa znajomość QGIS lub ArcGIS
 • Znajomość zasad badań statystycznych (ankiety, badania terenowe)
 • Umiejętność tworzenia zestawień statystycznych
 • Dobra znajomość MS Excel

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość formatu danych cityGML
 • Umiejętność programowania w języku Python
 • Podstawowa wiedza w zakresie termomodernizacji
 • Umiejętność pracy z modelami 3D w aplikacjach GIS

Oferujemy:

 • Pracę na 3 miesiące od połowy czerwca - umowa zlecenie
 • Możliwość przedłużenia współpracy
 • Możliwość zaliczenia praktyki  
 • Pracę w 45 osobowym zespole nastawionym na innowacje
 • Atmosferę startupu i kreatywności
 • Dobrą atmosferę do nauki i pracy
 • Cotygodniowe workshopy, przekąski i przytulny ogród

Kontakt: hr@idea.edu.pl

plikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: hr@idea.edu.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych