Operator cyklotronu | POLATOM

Data ogłoszenia: 
25 Maj 2021 - 15:00
Termin zbierania ofert: 
20 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 

zatrudni

Operatora cyklotronu
 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • poznanie budowy i zasady pracy cyklotronu do produkcji izotopów do celów medycznych
 • kontrola pracy cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem
 • komunikacja z dostawcą cyklotronu i współpraca przy usuwaniu awarii cyklotronu i urządzeń zainstalowanych w liniach technologicznych
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych, nadzór nad prawidłową pracą cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem
 • prowadzenie dokumentacji nadzoru nad urządzeniami i wyposażeniem do produkcji i badań
 • współpraca z zespołem produkcyjnym i zespołem badawczym w planowaniu i realizacji programu napromieniania tarcz w cyklotronie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie w dziedzinie fizyki w kierunkach: zastosowanie fizyki w biologii i medycynie – specjalność fizyka medyczna, energetyka i chemia jądrowa, lub pokrewnych
 • kandydat powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i medycyny jądrowej, być merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych; posiadać umiejętność rozumienia działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów; posiadać praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia; umieć pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, potrafić je wizualizować i interpretować, powinien posiadać umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana;
 • dobra znajomość technik komputerowych
 • skuteczność komunikacji w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, umiejętność prowadzenia dyskusji naukowych przyczyniających się do popularyzacji wiedzy
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do odbycia staży zagranicznych
 • samodzielność, dokładność i systematyczność

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy operatora akceleratora lub cyklotronu
 • doświadczenie w pracy w ośrodkach wytwarzających radioizotopy do badań PET
 • posiadanie certyfikatów ze szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

 

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych POLATOM, tel. 22 273 17 73; 22 273 17 70,
e-mail: kadry@polatom.pl

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Aplikacje prosimy przesłać na adres: kadry@polatom.pl

 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

-Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, OR POLATOM ul. Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażeniu zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.