Opiekun dyfraktometru neutronowego

Data ogłoszenia: 
3 lut 2020 - 08:15
Termin zbierania ofert: 
16 lut 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Środowiskowego Laboratorium Neutronografii

na stanowisko: Opiekuna dyfraktometru neutronowego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Dokładne poznanie budowy dyfraktometrów neutronów sprowadzanych z Helmholtz Zentrum Berlin.
 • Poznanie zasad sterowania pomiarami prowadzonymi przy użyciu dyfraktometrów neutronowych.
 • Uczestnictwo w pracach przy montażu dyfraktometrów HZB i ich ustawieniu na hali fizycznej reaktora MARIA.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mgr, mgr inż) w zakresie nauk ścisłych lub technicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • Gotowość do pracy przy reaktorach jądrowych
 • Wiedza z zakresu fizyki ciała stałego i metod dyfrakcyjnych na poziomie uniwersyteckim

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Praktyczna znajomość technik dyfrakcyjnych (rentgenowskich, neutronowych, elektronowych)

Oferujemy:

 • Pracę przy zaawansowanych technicznie urządzeniach.
 • Możliwości szerokich kontaktów z partnerami NCBJ i dokonalenia swych kwalifikacji w zagranicznych ośrodkach jądrowych.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych.
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.
 • Możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów poprzez pracę z nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.milczarek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.