Post-doc | Departament Badań Podstawowych

Data ogłoszenia: 
25 mar 2021 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
25 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko post-doca w Departamencie Badań Podstawowych. Działalność Departamentu obejmuje szereg dyscyplin z zakresu fizyki fundamentalnej, m.in.: ogólna teoria względności, kosmologia, fizyka kwantowa, fizyka jądrowa, fizyka cząstek, fizyka wysokich energii

Lokalizacja: Warszawa

Opis zadań:

Niniejsza oferta dotyczy pozycji post-doc finansowanej z Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu Sonata-15 o tytule: "Kosmologia bez teorii zaburzeń" (PI: Jan Ostrowski). Projekt jest nakierowany na zastosowanie dokładnych, niejednorodnych rozwiązań równań Einsteina w kosmologii i astrofizyce, ale pokrewne tematy są również akceptowalne.

Wymagania:

 • wymagany tytuł doktora w dziedzinach: fizyka, astronomia lub pokrewne;
 • doświadczenie w dziedzinach kosmologii i/lub ogólnej teorii względności jest wymagane;
 • doświadczenie w modelowaniu propagacji światła w czasoprzestrzeni będzie stanowić atut.

Dokumenty:

 • kopia dyplomu uzyskania tytułu doktora;
 • cv;
 • wykaz publikacji;
 • dwa listy polecające;
 • krótki opis planowanych badań naukowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na okres dwóch lat (nie wcześniej niż od października 2021 r.)
  z możliwością przedłużenia o rok, w zależności od przebiegu pracy;
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10000 PLN (brutto);
 • Wizyty naukowe i uczestnictwo w konferencjach.

Kontakt:

Sposób i miejsce składania aplikacji:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).