Post-doc – doświadczalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
24 sie 2018 - 12:45
Termin zbierania ofert: 
15 paź 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

 

Obecnie NCBJ otwiera konkurs na pozycję post-doc’a w Grupie Neutrinowej (http://neutrino.fuw.edu.pl/). Tematyka badań dotyczy poszukiwań cząstek Ciemnej Materii oraz pracy przy teleskopach neutrinowych KM3NeT, Super-Kamiokande oraz Hyper-Kamiokande. Kontrakt przewidziany jest na 1 rok z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Stanowisko finansowane jest w ramach grantu naukowego SONATA-BIS 2015/18/E/ST200758 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie tytułu doktora nie później niż 7 lat przed datą zatrudnienia w tym projekcie. Dopuszcza się sytuację w której obrona doktoratu nastąpi przed rozpoczęciem pracy badawczej. Osoba w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej innej formie ze środków NCN.

Opis:

Praca będzie wykonywana w ramach grantu pt. „Detekcja pośrednia cząstek Ciemnej Materii przy użyciu wodnych detektorów neutrin”. Projekt przewiduje m.in. udział w międzynarodowym zespole badawczym zaangażowanym w budowę teleskopu neutrinowego w Morzu Śródziemnym: KM3NeT (http: //www. km3net. org/). Część prac związana będzie też z japońskim detektorem Super-Kamiokande (http: //www-sk. icrr. u-tokyo. ac. jp/sk/index-e. html), którego wyniki w 2015 roku zostały po raz drugi już uhonorowane Nagrodą Nobla z fizyki. Dokładny charakter pracy będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata/kandydatki. Będzie m.in. obejmować studia czułości dla poszukiwań cząstek Ciemnej Materii w teleskopach neutrinowych nowej generacji, przygotowywanie symulacji komputerowych, analizę danych doświadczalnych, udział w pracach programistycznych lub sprzętowych związanych z budową detektora KM3NeT i inne.

Projekt ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje udział oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach/warsztatach. Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu.

Wymagania:

 • Tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym.
 • Udokumentowane umiejętności informatyczne: bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (preferowany C++ lub Python) oraz środowiska UNIX/LINUX. Dobra znajomość przy najmniej jednego z poniższych pakietów: ROOT, Pandas/NumPy, scikit-learn lub Geant4.
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin).
 • Udokumentowany dorobek naukowy.
 • Umiejętności analityczne.
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”.
 • Wykaz dorobku naukowego: lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach w ośrodkach naukowych, otrzymanych stypendiach, udziale w konferencjach, przyznanych nagrodach itp.
 • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych.
 • Zdjęcie/kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub informacja o terminie obrony.
 • Dane kontaktowe do 1–2 osób (E-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.
 • Adres e-mail do kandydata.

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych gwarantuje spełnienie i poszanowanie wszystkich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę z wynagrodzeniem w wysokości ok. 4300 PLN netto/mies. Umowa na rok z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku.

Ostateczny termin i sposób składania ofert:

15 października 2018 r.

Prosimy o przesyłanie aplikacji (sekcja wymagane dokumenty) wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: Piotr.Mijakowski@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[post-doc]”.

Drugim etapem konkursu będzie rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferujemy jedno stanowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: ok. 15 listopada 2018 r.

Termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r., miejsce pracy: centrum Warszawy.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.