Post-doc - doświadczalna fizyka neutrin | BP3

Data ogłoszenia: 
28 wrz 2021 - 16:45
Termin zbierania ofert: 
31 gru 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Post-doc 
w Grupie Neutrinowej

(http://neutrino.ncbj.gov.pl/) pracującej w eksperymencie T2K (http://t2k-experiment.org/).  

Stanowisko finansowane jest w ramach grantu naukowego SONATA-BIS UMO-2018/30/E/ST2/00441 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Opis zadań:

Praca będzie wykonywana w ramach grantu pt. „Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin w ulepszonym eksperymencie T2K”. Projekt przewiduje udział w międzynarodowym zespole badawczym zaangażowanym w badanie oddziaływań i oscylacji neutrin w eksperymencie T2K, dokładniej w zespole pracującym nad ulepszeniem bliskiego detektora.

Dokładny charakter pracy będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata/kandydatki. Będzie obejmować m.in.:

 • analizę danych doświadczalnych, w tym wydajnością detektora (szczególnie dla cząstek niskoenergetycznych),
 • przygotowywanie symulacji komputerowych,
 • udział w pracach programistycznych związanych z rekonstrukcją przypadków i rozwojem narzędzi analizy
 • przewidziana jest też praca nad selekcją nowych klas przypadków, które mogą być użyte do pomiarów przekrojów czynnych i/lub zmniejszenia błędów systematycznych w analizie oscylacji neutrin (we współpracy z doktorantem).

Projekt ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje udział oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach/warsztatach. Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu.
 

Wymagania:

 • tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie tytułu doktora nie wcześniej niż 7 lat przed datą zatrudnienia w tym projekcie. Dopuszcza się sytuację, w której obrona doktoratu nastąpi przed rozpoczęciem pracy badawczej. Osoba w okresie pobierania  tego wynagrodzenia nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej innej formie ze środków NCN.

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym
 • umiejętności informatyczne: bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX.  Dobra znajomość pakietów: ROOT, Geant 4
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin)
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • wykaz dorobku naukowego: lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach w ośrodkach naukowych, otrzymanych stypendiach, udziale w konferencjach, przyznanych nagrodach itp.
 • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych
 • zdjęcie/kopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub informacja o terminie obrony
 • dane kontaktowe do 1-2 osób (email, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce
 • adres email do kandydata
   

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 10000 PLN brutto brutto/mies.
 • Kontrakt przewidziany jest na rok, z możliwym przedłużeniem o kolejny rok.

Prosimy o przesyłanie aplikacji (sekcja wymagane dokumenty) wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[post-doc]”.

Ostateczny termin i sposób składania ofert: 31.12.2021 r.

Drugim etapem konkursu będzie rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferujemy jedno stanowisko.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek stycznia 2022 r.
Termin rozpoczęcia pracy: preferowany luty/marzec 2022r., miejsce pracy: centrum Warszawy.
 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).