Post-doc - eksperymentalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
17 cze 2019 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
18 sie 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na pozycję post-doc'a w Grupie Neutrinowej (http://neutrino.ncbj.gov.pl/) pracującej w eksperymencie T2K (http://t2k-experiment.org/). Stanowisko finansowane jest w ramach grantu naukowego SONATA-BIS UMO-2018/30/E/ST2/00441 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), pt. „Precyzyjne pomiary oscylacji neutrin w ulepszonym eksperymencie T2K”.

Kontrakt (umowa o pracę, pełen etat) przewidziany jest od jesieni 2019 na 3 lata, z wynagrodzeniem brutto brutto 10 000 zł/miesiąc. Osoba w okresie pobierania  tego wynagrodzenia nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej innej formie ze środków NCN.

Projekt przewiduje udział w międzynarodowym zespole badawczym zaangażowanym w badanie oddziaływań i oscylacji neutrin w eksperymencie T2K, w zespole pracującym nad dalekim detektorem. Dokładny charakter pracy będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata/kandydatki. Będzie obejmować m.in. udział w pracach programistycznych związanych z rekonstrukcją przypadków i rozwojem narzędzi analizy. Przewidziana jest też praca nad selekcją nowych klas przypadków (z wykorzystaniem nowych informacji z detektora), które mogą być użyte w analizie oscylacji neutrin (we współpracy z doktorantem).
Projekt ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje udział oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach/warsztatach.

Wymagania:

 • tytuł doktora fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub metodami komputerowymi fizyki, uzyskany nie wcześniej niż w styczniu 2013 r
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji, dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania (preferowany C++) oraz środowiska UNIX/LINUX.  Dobra znajomość pakietów: ROOT, Geant 4
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym (preferowane eksperymenty związane z fizyką neutrin)
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Dokumenty:

 • CV
 • wykaz dorobku naukowego: lista publikacji, informacja o odbytych kursach, stażach w ośrodkach naukowych, otrzymanych stypendiach, udziale w konferencjach, przyznanych nagrodach itp
 • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych
 • zdjęcie/kopia dyplomu otrzymania tytułu doktora lub informacja o terminie obrony
 • dwa listy rekomendacyjne przesłane przez rekomendujących bezpośrednio na
 • adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl.

Kontakt:

Ostateczny termin i sposób składania ofert: 18 sierpnia 2019 r.

Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: justyna.lagoda@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[post-doc]”.

Drugim etapem konkursu będzie rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferujemy jedno stanowisko.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: początek września 2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: preferowany październik-listopad 2019 r., miejsce pracy: Warszawa.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.