Post-doc | Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego (BP4)

Data ogłoszenia: 
6 Maj 2021 - 16:45
Termin zbierania ofert: 
30 Maj 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

NCBJ ogłasza konkurs na stanowisko w Pracowni Fizyki Promieniowania Kosmicznego (Zakład Astrofizyki Departamentu Badań Podstawowych):

Post-doc

Lokalizacja: Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69

Wybrany kandydat będzie pracował w ramach projektu pt.  „Poszukiwania makroskopowej ciemnej materii za pomocą naziemnych i kosmicznych kamer o wysokiej czułości” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)  jako grant OPUS19 o numerze 2020/37/B/ST9/01821. W ramach współpracy JEM-EUSO (Joint Experiment Module for Extreme Universe Space Observatory) oraz DIMS (Dark Matter and Interstellar meteoroid Study) głównym zadaniem kandydata będzie opracowanie oprogramowania do analizy danych eksperymentów Mini-EUSO i DIMS.
Mini-EUSO za pomocą ultraszybkiej kamery obserwuje atmosferę ziemską w zakresie ultrafioletowym. Jest to prototypowy detektor dla przyszłego teleskopu do obserwacji  z orbity ziemskiej promieniowania kosmicznego najwyższych energii (UHECR).
Od 2019 Mini-EUSO znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, skąd monitoruje ziemską atmosferę nocą oraz bada szybkie zjawiska świetlne.
Eksperyment DIMS wykorzystując wysokiej czułości kamery dokonuje naziemnej obserwacji nocnego nieba, głównie w celu wyszukiwania meteorów pochodzenia międzygwiazdowego. 
Gdy tylko sytuacja na to pozwoli, planujemy zainstalowanie kamery DIMS na terenie detektora UHECR Telescope Array w Utah, USA. Głównym celem tego projektu jest przeszukanie dużej ilości danych pod kątem wykrycia możliwych makroskopowych zdarzeń inicjowanych przez ciemną materię oraz badanie zjawisk takich jak meteory. Poza kandydatami z doświadczeniem w fizyce astrocząstek, mile widziane są również osoby z zaawansowaną wiedzą z zakresu informatyki i/lub z doświadczeniem w obserwacjach meteorów
 

Wymagania:

 • stopień doktora w dziedzinie informatyki, astrofizyki lub astronomii uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu. 
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Regulamin realizacji projektów dostępny jest na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwa...
 

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w przetwarzaniu dużych baz danych dotyczących eksperymentów astrofizycznych, szczególnie dotyczących pomiarów UHECR z satelitów i balonów lub w analizowaniu astronomicznych danych wideo ( szczególnie obserwacji meteorów) 
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu informatyki i współczesnych języków programowania
 • Doświadczenia dydaktyczne, prowadzenie wykładów, opieka nad studentami informatyki będzie wykorzystane w tym projekcie. 

Oferujemy:

 • Możliwość prowadzenia działalności badawczej w zakresie eksperymentów Mini-EUSO i DIMS
 • Udział we współpracy JEM-EUSO i DIMS, w tym instalacji i eksploatacji kamer DIMS w Utah
 • Umowa na rok z możliwością przedłużenia

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego
 • CV
 • Lista publikacji
 • Listę patentów i wdrożeń
 • Autoreferat naukowy (w tym informacje odnoszące się do oczekiwanych umiejętności wymienionych powyżej)     
 • Dwa listy polecające wysłane bezpośrednio przez osoby polecające na adres podany poniżej
   

Kontakt: Zakład Astrofizyki BP4 NCBJ, dr. Kenji Shinozaki (kenji.shinozaki@ncbj.gov.pl)

Dokumenty prosimy przesyłać mailem na adres: 
marika.przybylak@ncbj.gov.pl, pliki w formacie PDF

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).