Pracownik ds. wsparcia pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych (umowa na zastępstwo)

Data ogłoszenia: 
13 lis 2020 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
27 lis 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej
na stanowisko: Pracownik ds. wsparcia pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • udział w przygotowywaniu dokumentacji dla celów procesu kategoryzacji, ewaluacji i oceny parametrycznej jednostki;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z planowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem zadań wynikających z działalności statutowej Instytutu;
 • wspomaganie organizacji prac związanych z przeprowadzaniem seminariów zdawczo-odbiorczych z realizacji zadań badawczych, organizowaniu konkursów na stanowiska naukowe, organizacji konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 • pomoc w przygotowaniu oraz weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej składanej przez wnioskodawców pod względem zgodności formalno – prawnej z wytycznymi konkursów, programów i funduszy;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCBJ w celu przygotowania aktualnych informacji o Instytucie niezbędnych do dokumentacji zgłoszeniowej;
 • działania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie pozyskiwania środków na dofinansowanie badań i inwestycji;
 • informowanie pracowników Instytutu o zasadach i terminach konkursów na projekty, stypendia, itp.;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych do projektów oraz we współpracy z PNT i NOMATEN MAB partnerów biznesowych;
 • współpraca z odpowiednimi komórkami NCBJ w zakresie oceny przygotowanych projektów pod kątem ochrony własności intelektualnej;
 • współprowadzenie bazy złożonych projektów i działalności naukowo-badawczej, udział w przygotowywaniu odpowiednich statystyk;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat lub inżynier);
 • doświadczenie pracy w instytucie badawczym lub uczelni wyższej lub instytucjach zarządzających nauką lub wdrożeniami, lub doświadczenie w pracy w instytucjach komercyjnych przy pozyskiwaniu i realizacji projektów B+R+I, realizowanych wspólnie z ośrodkami naukowymi;
 • znajomość języka angielskiego (poziom B2);
 • sumienność, komunikatywność i umiejętność organizowania pracy przy zachowaniu wymaganych terminów;
 • umiejętność pracy w zespole umiejętność kształtowania kontaktów z jednostkami finansującymi z potencjalnymi partnerami projektów;
 • konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • co najmniej 2 lata praktyki z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami prowadzącymi badania naukowe; 

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo;
 • pracę w jednym z największych instytutów naukowych w Polsce;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraj;, 
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu;
 • możliwość udziału w tworzeniu prestiżowych i ciekawych projektów międzynarodowych i krajowych; 
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.