Pracownik gospodarczy

Data ogłoszenia: 
14 lis 2022 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
9 gru 2022 - 16:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Obsługi Technicznej na stanowisko:

Pracownik gospodarczy

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługa i prowadzenie traktora wraz z urządzeniami współpracującymi
 • Obsługa fizyczna terenów zielonych i przyległych do infrastruktury NCBJ
 • Wykonywanie prac gospodarczych na terenie i budynkach NCBJ
 • Wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw użytkowanego sprzętu i narzędzi pracy

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. T
 • dyspozycyjność
 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • posiadanie uprawnień do obsługi pił spalinowych i elektrycznych
 • posiadanie uprawnień do wykonywania oprysków chemicznych

Oferujemy:

 • pracę związaną z obsługą nowoczesnego sprzętu komunalnego i ogrodniczego
 • pracę w przyjaznym środowisku zgranego zespołu profesjonalistów w swoich specjalnościach
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
 • dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego (https:/bus.swierk.pl/rozklady-jazdy)

Aplikację (życiorys zawodowy wraz z kopią prawa jazdy) prosimy przesłać na adres e-mail: dhr@ncbj.gov.pl lub pocztą na adres NCBJ Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Świerk, ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock lub złożyć w zaklejonej kopercie na powyższy adres

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

 

As an attachment to your application please sign and enclose the following declarations:

I agree for my personal data included in the application documents to be processed by National Centre for Nuclear Research with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-420 Otwock, for a period of 12 months from their submission, in order to carry out future recruitment processes.

Others information:
We reserve the right to contact only selected candidates and the right to inform about the decision to fill the post only to the selected candidate.

Information in accordance with Article 13 RODO on the processing of personal data:

 1. The Personal Data Controller of your personal data is the National Centre for Nuclear Research (hereinafter referred to as Controller or NCBJ) with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-400 Otwock.
 2. Your personal data will be processed for recruitment purposes on the basis of applicable law, including the Labour Code. Data not required by law, provided by you in your documents, will be processed on the basis of your consent. Your consent is given by the transfer of this data.
 3. The full content of the information clause of Article 13 RODO is available at https://www.ncbj.gov.pl/en/information-clause-personal-data-processing