Pracownik (student) | Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ (umowa o dzieło)

Data ogłoszenia: 
22 wrz 2021 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
30 wrz 2021 - 12:00

Zakład Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych zatrudni na podstawie umowy zlecenia pracownika (studenta) z dobrą znajomością zastosowań Probabilistycznych Analiz Bezpieczeństwa.
Celem jest opracowanie drzew błędów dla zdarzeń zewnętrznych w PSA LVL1 oraz ich zastosowanie dla referencyjnego reaktora zgodnie z wymaganiami projektu NARSIS: "New Approach to Reactor Safety Improvements”, Grant Agreement: 755439 w ramach programu Euroatom. 

Obszar działania Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ:
Analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi. 

Temat pracy:

Opracownie metodologii zagrożeń zewnętrznych dla Probabilistycznych Analiz Bezpieczeństwa poziomu 1
Praca będzie wykonywana pod nadzorem dr Sławomira Potempskiego w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. 
Termin wykonania dzieła: 31.12.2021

Wymagania:

  • podstawowa znajomość technologii reaktorów jądrowych
  • dobra znajomość metod PSA
  • wskazana znajomość programu Saphire
  • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

  • CV, zawierające informacje o doświadczeniach odnoszących się do tematu pracy, w szczególności wykonywanych probabilistycznych analiz bezpieczeństwa oraz znajomości niezbędnego oprogramowania

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

Kontakt: Sławomir Potempski, slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).