Profesor | BP2 (DBP)

Data ogłoszenia: 
26 Maj 2023 - 07:15
Termin zbierania ofert: 
15 cze 2023 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesor

w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Departamentu Badań Podstawowych

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka 

Zatrudniony kandydat/ zatrudniona kandydatka, będzie miał/miała możliwość awansu na stanowisko dyrektora departamentu.

Wymagania:

 • tytuł naukowy profesora;
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w jednej trzech dziedzin: fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych, astrofizyka;
 • udokumentowana wiedza ogólna dotycząca trzech wymienionych powyżej dziedzin;
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami naukowymi; 
 • doświadczenie w pracach prowadzonych w zespołach międzynarodowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych; 
 • dobra znajomość  języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze całego etatu
 • pracę w dużym aktywnym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań;
 • wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, możliwość sprawowania opieki nad doktorantami; 

Wymagane dokumenty: 

 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora; 
 • życiorys; 
 • wykaz publikacji; 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń; 
 • autoreferat naukowy; 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: Dział HR, rekrutacja@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)