Profesor instytutu | DUZ (UZ3)

Data ogłoszenia: 
7 lis 2022 - 13:30
Termin zbierania ofert: 
27 lis 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesor instytutu

w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)

Praca w ramach Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii realizującej m.in. projektowanie, kompleksowe obliczenia fizyczne i termohydrauliczne oraz ekspertyzy dotyczące nowych koncepcji reaktorów jądrowych generacji IV i wyższych.

Opieka nad młodą kadrą naukową oraz wytyczanie nowych kierunków badań w obszarze technologii energetycznych. 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności:

 • Inicjowanie, prowadzenie i nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie fizyki reaktorów jądrowych a w szczególności w zakresie nowych technologii reaktorowych.
 • Inicjowanie, prowadzenie działań oraz kształtowanie rozwoju młodej kadry naukowej. Opieka promotorska nad doktorantami.
 • Inicjowanie i organizacja aktywności naukowej (seminaria, mini-sympozja, itp.) w zakresie nowych technologii reaktorowych. W szczególności organizacja odpowiedniego zaplecza eksperymentalnego dla testowania tych technologii.
 • Inicjowanie i dalsza koordynacji nowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i praktycznych w zakresie nowych technologii reaktorowych.
 • Przygotowywanie nowych artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych w zakresie fizyki jądrowej i nowych technologii reaktorowych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w obszarze fizyki jądrowej i/lub techniki reaktorowej.
 • Wybitny dorobek naukowy udokumentowany licznymi publikacjami i cytowaniami w zakresie fizyki jądrowej i/lub technologii reaktorowej.
 • Doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych w obszarze inżynierii reaktorowej i fizyki jądrowej.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Posiadanie zgłoszeń patentowych w zakresie nowych technologii reaktorowych.
 • Wykazanie zaangażowania w działania zmierzające do przemysłowego wdrożenia nowych technologii reaktorowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na stanowisku profesora instytutu, w wymiarze 0.5 etatu.
 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Włączenie się do zespołu zarówno doświadczonych jak również młodych i mocno zaangażowanych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość prowadzenia badań naukowych w obszarze fizyki jądrowej i nowych technologii reaktorowych.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Podstawową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Wykaz publikacji
 • Autoreferat naukowy
 • Potwierdzenie uzyskania tytułu/stopnia naukowego (skan) 
 • Wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 14 30

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)