Profesor instytutu z funkcją koordynatora medycznego

Data ogłoszenia: 
5 lut 2020 - 14:45
Termin zbierania ofert: 
26 lut 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) poszukuje kandydata na stanowisko profesora instytutu z funkcją koordynatora medycznego w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych z siedzibą w Otwocku – Świerku.

Wymiar zatrudnienia: 0,7 etatu

Opis stanowiska:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym.

W Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ) prowadzone są prace nad reaktorowym stanowiskiem do badań nad terapią borowo-neutronową.
Terapia borowo-neutronowa (BNCT - Boron Neutron Capture Therapy) jest rodzajem dwumodalnej radioterapii ukierunkowanej obecnie na nowotwory głowy i szyi, guzy mózgu, czy nowotwory skóry. Pierwszy etap terapii skupia się na selektywnym dostarczeniu boru wraz z nośnikiem do komórek nowotworowych, poprzez iniekcję dożylną. Następnie pacjent zostaje poddany napromienieniu niskoenergetycznym promieniowaniem neutronowym. Neutrony o energii termalnej trafiając na bor doprowadzają do reakcji jądrowej – reakcji rozpadu, której następstwem jest  zniszczenie komórki nowotworowej. Zaletą terapii jest fakt, że proces leczenia odbywa się na poziomie komórkowym.
Terapia BNCT daje nowe możliwości rozwoju dla lekarzy zainteresowanych nowymi metodami leczenia. Jednocześnie otwiera perspektywy badań doświadczalnych i klinicznych w Polsce, z możliwością współpracy z liczącymi się ośrodkami naukowymi, ponieważ NCBJ jest koordynatorem konsorcjum naukowego na rzecz terapii borowo neutronowej. Do konsorcjum należy 11 wiodących instytucji naukowych i uczelni z całej Polski.

Trwające obecnie badania biologiczne oraz wstępne badania nad nowymi nośnikami boru, budowa stanowiska badawczo-szkoleniowego, a także planowane badania na materiale tkankopodobnym spowodowały, że kandydat na stanowisko koordynatora medycznego miałby zajmować się procesem związanym z rozwojem badań przedklinicznych do terapii borowo-neutronowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie medyczne, specjalizacja: onkologia, epidemiologia; 
 • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych;
 • Min. doświadczenie zawodowe 10 lat oraz znajomość nowych metod radioterapii, w tym hadronoterapia;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu dużymi projektami badawczymi;
 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu, kierowaniu i pracy z dużymi zespołami badawczymi;
 • Doświadczenie w komercjalizacji i wdrożeń wyników badań rozwojowych;
 • Duże zdolności organizacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Zarządzaniu badaniami klinicznymi w Polsce i za granicą;
 • Wiedza z zakresu badań molekularnych w onkologii;
 • Umiejętności dydaktyczne;
 • Praca w międzynarodowych instytucjach;
 • Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie medycyny;
 • Znajomość diagnostyczna guzów mózgu i nowotworów głowy i szyi.

Oferujemy:

 • Funkcję eksperta dla młodego i dynamicznie rozwijającego się zespołu badawczego;
 • Możliwość rozwoju naukowego nad nowoczesnymi nośnikami do diagnostyki i terapii;
 • Możliwość współpracy z międzynarodowym środowiskiem prowadzącym badania nad terapią borowo-neutronową.

Dokumenty:

 • CV;
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego;
 • list motywacyjny;
 • wykaz publikacji;
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń;
 • lista zrealizowanych projektów badawczych;
 • autoreferat naukowy;
 • dane kontaktowe do osób (e-mail, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.

Kontakt:

Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych
Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej
mgr inż. Edyta Michaś, edyta.michas@ncbj.gov.pl 

Dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres: edyta.michas@ncbj.gov.pl do 26 lutego 2020 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.