Profesor nadzwyczajny – doświadczalna fizyka plazmy

Data ogłoszenia: 
16 lip 2018 - 15:15
Termin zbierania ofert: 
31 sie 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Warunki jakie powinien spełnić kandydat: :

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych,
 • znaczący dorobek naukowy w obszarze diagnostyki plazmy,
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych w kraju i zagranicą,
 • predyspozycje do kierowania grupą badawczą,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na badania.

Dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • list motywacyjny zawierający plan prac naukowych,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Miejsce składania ofert:

dr hab. Aneta Malinowska
Aneta.Malinowska@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.